Twój miesięczny rachunek za prąd

250 zł

Roczny wzrost cen prądu

3.5 %

/m-c

Prognozowana
oszczędność:

prognozowana oszczędność

plan Edison

Dodatkowo zobacz jaki jest maksymalny zwrot dotacji "Mój Prąd" i ulgi termomodernizacyjnej

5000 pln +
dotacja
"Mój Prąd"
16 860 pln =
maksymalny zwrot - ulga
termomodernizacyjna
21 860 pln
maksymalny
prognozowany zwrot

prog oszczędność: